Zdjęcie z albumu Lo Vintage Detail. Rodział „Apartamenty”.